Usluge laserNET-a
Opis usluga laserNET-a

laserNET nudi širok spektar usluga vezanih za Internet, projektovanje i izgradnju mreža, linkova, stubova, za prenose audio i video materijala, IP nadzora....
Osnovnu uslugu čine klasični pristup internetu za krajnjeg korisnika i to Wireless Internet, ADSL, kablovski pristup. Svi paketi su FlateRate. Postoji opcija PrePaid korisnika, kada korisnik kupi opremu i njen je vlasnik i PostPaid korisnik kada korisnik opremu dobije na korišćenje i dužan je da opremu vrati posle isteka ugovora. listu paketa kao u cene možete naći na ovoj stranici.

VPN umrežavanje
Povežite vaše obejkte u jedinstvenu informacionu mrežu

laserNET Vam nudi da svoje isturene objekte povežete sa centralom i međusobno radi lakše razmene podataka, funkcionisanja informacionog sistema, centralizacije video nadzora ili bilo koje druge usluge. Možemo Vam povezati objekte na nivo cele zemlje, ali i u inostranstvu. Nudimo Vam primarni i backup pristup tako da je procenat mreže online 99,5%. Povezivanje realizujemo kroz wireless linkove, ADSL ili iznajmljivanjem vodova, a kroz uslugu realizujemo kroz Layer2 i 3 VPN tehnologiju. Velika pokrivenost našom mrežom, dobra infrastruktura, najnovija tehnologija omogućava nam da uslugu koju nudimo držimo na najvišem nivou.
.

PTP linkovi - Simetrični protoci
Nudimo usluge DPI-a ili PTP linkova sa simetričnim protocima

laserNET nudi manjim provajderima mogućnost da zakupe manje kapacitete po povoljnim cenama, i da tako rastu zajedno sa nama. DPI realizujemo uz pomoć BeotelNET-a i partnerima nudimo pristupe ili kroz optiku ili kroz wireless linkove PTP male latencije i velike propusne moći koristeći RADWIN opremu . Oprema RADWIN pruža brzinei do 200Mbits na daljinama do 120kilometara. Za manje linkove nudimo. Za manje kapacitete linkove realizujemo kroz sistem koji smo sami osmislili. To su x86 mašine sa Mikrotik OS-om u 802.11n tehnologiji. Merenjem smo postigli sledeće rezultate: Na daljini od 30km, sa antenama od 32dB i našim mašinama postigli smo protoke od 100/100Mbits sa latencijom ne većom od 30ms.

Novosti
najnovije informacije iz laserNET-a

Počeo pokrivanje Pešterske visoravni signalom
Signal trenutno pušten u naseljima Melaje, Delimeđe, Žabren, Duga Poljana.
07-05-11 - pročitaj više

Počela saradnja sa Tutinskom opštinom
Zajedničkim snagama izgrađen stub u mestu Koniče koji će zajednički koristiti TV Tutin i laserNET
06-05-11 - pročitaj više

Digitalna Bežična Televizija - Digitalna MMDS
U završnoj fazi ispitivanja je projekat puštanja Digitalne bežične televizije.
19-11-15 - pročitaj više

Prenos uživo utakmice Teleoptik-Novi Pazar.
laserNET je pomogao realizaciju prvog živog prenosa nekog događaja van Novog Pazara.
19-11-15 - pročitaj više

laserNET pomogao proslavu dana grada Novog Pazara
Za dan grada laserNET je realizovao niz živih prenosa kroz svoju mrežu i time pomogao Regionalnoj TV da svoje usluge podigne na rang nacionalnih operatera.
19-11-15 - pročitaj više