Cene Usluge laserNET-a
cenovnik laserNET-a

PrePaid korisnici su korisnici koji plaćaju opremu, njihovo je vlasništvo, nemaju ugovora o obaveznom plaćanju svakog meseca, već plaćaju po sistemu "od dana do dana". Paketi traju 30 dana, tj korisnik plaća jedan ili više meseci.

Cena opreme
:
WiFi osnovna oprema 5.8GHz - 9.900,00RSD sa PDV i uključuje konekciju do 1 (jednog) računara, rutera ili sviča.

WiFi advanced oprema 5.8GHz - 12.900,00RSD sa PDV i uključuje konekciju do 1 (jednog) računara, rutera ili sviča.

WiFi profi oprema 5.8GHz - 18.900,00RSD sa PDV i uključuje konekciju do 1 (jednog) računara, rutera ili sviča.

Cene usluga sa uključenim PDV-om (01.07.2011. godine):

512/64Kbits - 600,00RSD
512/128Kbits - 800,00RSD
768/64Kbits - 900,00RSD
768/128Kbits - 1.000,00RSD
1024//64Kbits -1.200,00RSD
1024/128Kbits - 1.300,00RSD
1380/64Kbits - 1.400,00RSD
1536/128Kbits - 1.600,00RSD

PostPaid korisnici su korisnici koji opremu dobijaju na korištenje za vreme trajanja ugovora, nije njihovo vlasništvo, i imaju ugovornu obavezu da plaćanju svakog meseca uslugu u periodu od 24 meseca.

Cena instalacije:
:
WiFi osnovna oprema 5.8GHz - 2.100,00RSD sa PDV i uključuje konekciju do 1 (jednog) računara, rutera ili sviča.

WiFi advanced oprema 5.8GHz - 2.100,00RSD sa PDV i uključuje konekciju do 1 (jednog) računara, rutera ili sviča.

Cene usluga sa uključenim PDV-om (01.07.2011. godine):

1536/128Kbits - 1.400,00RSD
2048/128Kbits - 1.800,00RSD
3096/256Kbits - 2.200,00RSD


Novosti
najnovije informacije iz laserNET-a

Počeo pokrivanje Pešterske visoravni signalom
Signal trenutno pušten u naseljima Melaje, Delimeđe, Žabren, Duga Poljana.
07-05-11 - pročitaj više

Počela saradnja sa Tutinskom opštinom
Zajedničkim snagama izgrađen stub u mestu Koniče koji će zajednički koristiti TV Tutin i laserNET
06-05-11 - pročitaj više

Digitalna Bežična Televizija - Digitalna MMDS
U završnoj fazi ispitivanja je projekat puštanja Digitalne bežične televizije.
19-11-15 - pročitaj više

Prenos uživo utakmice Teleoptik-Novi Pazar.
laserNET je pomogao realizaciju prvog živog prenosa nekog događaja van Novog Pazara.
19-11-15 - pročitaj više

laserNET pomogao proslavu dana grada Novog Pazara
Za dan grada laserNET je realizovao niz živih prenosa kroz svoju mrežu i time pomogao Regionalnoj TV da svoje usluge podigne na rang nacionalnih operatera.
19-11-15 - pročitaj više